Zadzwoń do nas: 507 386 978

Home » Wartości realizowane w przedszkolu Montessori

Wartości realizowane w przedszkolu Montessori

 


Baza Montessori to nie tylko przedszkole, ale również żłobek i zerówka. Prowadzimy wiele różnych zajęć dostosowanych do potrzeb i oczekiwań naszych podopiecznych. Podczas nauki i zabawy kierujemy się przede wszystkim szacunkiem. Jest on dla najważniejszy, dlatego na każdym roku staramy się uczyć dzieci szacunku do samych siebie, do innych osób i do przyrody. Zwracamy również uwagę najmłodszych na to, by swoim zachowaniem nie szkodzić innym. Zależy nam także na samodzielności i indywidualności dzieci. Z tego powodu realizujemy metodę Montessori, zgodnie z którą pozwalamy dzieciom na rozwój we własnym tempie.

 

misja 2
MISJA

W naszej placówce tworzymy bezpieczną bazę dla wszystkich dzieci. Traktujemy je z szacunkiem, dzięki czemu najmłodsi również odnoszą się z szacunkiem do innych. Naszą misją jest wychowanie dzieci w taki sposób, aby samodzielnie potrafiły decydować o sobie, uwzględniając potrzeby innych oraz aby umiały poradzić sobie z przeciwnościami losu. Dużą wagę przykładamy również do samodzielności, odpowiedzialności i samoświadomości. Uczymy dzieci ciekawości świata, kreatywności oraz akceptacji. Przekazujemy radość uczenia się i wskazujemy, jak szanować różnorodność, a także rozwiązywać konflikty bez przemocy.

filozofia
FILOZOFIA

Opieramy się na najlepszej praktyce oraz filozofii Marii Montessori. Dzieci poprzez zdobywanie samodzielności i doświadczenia przygotowują się do realizacji swojego pełnego potencjału. Wychowanie rozumiemy jako wspieranie, pomoc w indywidualnym rozwoju oraz doprowadzenie dziecka do samodzielności i niezależności od dorosłych.

wiadomość
ŚWIADOMOŚĆ

Staramy się być świadomymi rodzicami i nauczycielami. Nieustannie się rozwijamy poznając nowe podejścia i metody wspierania dzieci. Jednak najwięcej uczymy się od nich samych, przez wnikliwą obserwację. Pozwalamy dzieciom i sobie uczyć się na własnych błędach, cierpliwie wzmacniamy samodzielność dzieci i okazujemy im wsparcie, gdy tego potrzebują.

otoczenie
OTOCZENIE

Przestrzeń, którą tworzymy w naszym żłobku, przedszkolu i zerówce jest bezpieczna dla wszystkich dzieci. Dopasowujemy ją nie tylko do potrzeb, ale również do możliwości najmłodszych. Zwracamy uwagę na estetykę i harmonię miejsca oraz na sensowną edukację za pomocą mądrze zaprojektowanych pomocy. Dbamy o bliski kontakt z naturą i szacunek dla wszystkich istot żywych. Wierzymy, że te wartości prowadzą do prawidłowego rozwoju dzieci.