Zadzwoń do nas: 507 386 978

Home » Najważniejsze założenia metody Montessori

Najważniejsze założenia metody Montessori

Metoda nauczania stworzona przez wybitną lekarkę i pedagoga Marię Montessori w centrum zainteresowania stawia potrzeby i możliwości dzieci (każdego z osobna), a nie program do zrealizowania. W wyspecjalizowanych placówkach stosujących metodę Montessori nauczyciele wspierają swoich podopiecznych w odkrywaniu własnych pasji, ale nie wskazują im jednej, tej samej dla wszystkich drogi, kładąc w ten sposób nacisk na rozwijanie kreatywności i samodzielności. Uwzględniają przy tym indywidualne predyspozycje najmłodszych.

Podczas gdy w tradycyjnych placówkach najważniejsze jest zdobywanie wiedzy w określonym tempie, w takich przedszkolach jak nasze każdy z maluchów pracuje w swoim rytmie, bez stresu i współzawodnictwa. Dzieci uczą się szacunku, pomagają sobie nawzajem, a jednocześnie umacnia się w nich poczucie indywidualności i przekonanie, że ich zainteresowania mają sens i wzbudzają zaciekawienie innych. Poczucie zrozumienia oraz akceptacji jest ważne zwłaszcza na etapie przedszkolnym, kiedy dzieci dopiero poznają świat, zadają pytania i zaczynają wykazywać zdolności np. artystyczne, matematyczne czy humanistyczne.

Klucz gwarantujący skuteczność metody Montessori stanowi odpowiednie otoczenie. Wszystko wokół musi być inspirujące, estetyczne i proste zarazem, natomiast nauczyciele muszą każdemu ze swoich podopiecznych poświęcać bardzo dużo uwagi. Dzięki zachęcaniu, a nie zmuszaniu do nauki dzieci od małego wyrabiają dobre nawyki i rozumieją, że uczą się tylko dla siebie. Takie podejście natomiast będzie procentować przez całe życie, zarówno na różnych szczeblach edukacji, jak i podczas pracy zawodowej. Ponadto wychowankowie placówek, w których wdrożono założenia Montessori potrafią pracować w ciszy, zwracają uwagę na porządek oraz dbają o komfort swoich kolegów i koleżanek, kiedy skupiają się na realizacji swojego zadania. Wszystkie te cechy są niezbędne do współpracy w zespole i szerzej – do życia w społeczeństwie oraz czerpania z różnorodnych źródeł wiedzy i wykorzystania licznych szans na rozwój, jakie stwarza współczesny świat.