Zadzwoń do nas: 507 386 978

Home » Zalety i wady metody Montessori

Zalety i wady metody Montessori

Gdy w życiu dziecka przychodzi moment, by pójść do przedszkola, rodzice odczuwają niepokój i starają się maksymalnie zadbać o bezpieczeństwo oraz o stworzenie dla swojej pociechy jak najlepszych warunków do nauki i zabawy. Bardzo dobrym wyborem będzie więc placówka działająca według zasad Montessori, skupiających się na indywidualnym rozwoju podopiecznych i przyswajaniu umiejętności harmonijnego życia w społeczeństwie.

Metoda opracowana przez włoską lekarkę pozwala każdemu dziecku kształcić się w swoim tempie i kierunku, który uważa za najlepszy. Cała edukacja odbywa się pod opieką doświadczonych pedagogów i nauczycieli, gotowych do zaangażowania się w sprawy każdego ucznia. Z podobnego podejścia płynie szereg korzyści, do których należą:

– możliwość pielęgnowania swoich pasji, zamiast ich zagłuszania, co często dzieje się w tradycyjnych przedszkolach i szkołach (uczniowie skupiają się na nadrobieniu zaległości, dążą do tego, by osiągać dobre wyniki w każdej dziedzinie, zaniedbując swoje naturalne predyspozycje);

– poczucie akceptacji, przynależności do grupy rówieśniczej, dorastanie w atmosferze wzajemnego szacunku;

– stworzenie efektywnych metod nauki i pracy (umiejętność koncentracji, organizacji otoczenia i zachowania porządku, przebywania w ciszy). Brak rygorystycznego systemu ocen, kar i nagród sprawia, że dzieci zdają sobie sprawę, że uczą się wyłącznie dla siebie i same dążą do zdobywania nowej wiedzy;

– rozwijanie kreatywności poprzez inspirujące zabawy z wykorzystaniem różnego typu estetycznych i ciekawych materiałów edukacyjnych;

– nauka współpracy zespołowej zarówno w kontekście wspólnego osiągania jednego celu (wykonywanie zadań w parach i małych grupach), jak i szacunku wobec kolegów i koleżanek (dzieci wiedzą, że np. nie należy przeszkadzać innym, gdy ci w skupieniu pracują nad danym problemem);

– możliwość przyswajania wiedzy we własnym tempie, co pozwala uniknąć stresu, niezdrowej rywalizacji i podziałów wewnątrz grupy;

– zachęcanie do samooceny oraz samodzielnego poszukiwania błędów i ich naprawiania.