Zadzwoń do nas: 507 386 978

Home » Krótka historia Montessori

Krótka historia Montessori

Metoda Montessori swoją nazwę zawdzięcza włoskiej lekarce, pedagog i antropolog – Marii Montessori, żyjącej w latach 1870-1952. Badaczka poświęciła swoje życie pracy z dziećmi i prowadzeniu obserwacji ich procesu rozwojowego. Montessori początkowo angażowała się jako psychiatra w ośrodku dla dzieci niepełnosprawnych umysłowo, gdzie rozpoczęła swoje badania nad cyklem edukacyjnym. Stały się one podstawą dla rozwinięcia nowatorskiej metody wychowawczej, dedykowanej wszystkim dzieciom. W 1907 roku badaczka wdrożyła ją w Casa dei Bambini – nowo utworzonym przedszkolu i szkole domowej w Rzymie.

Montessori fundament wychowywania dzieci upatrywała w zasadzie wolności, wyzwalającej kreatywność i spontaniczność. Tradycyjne metody – jej zdaniem – zagłuszają w rozwijającym się małym człowieku jego naturalne predyspozycje, takie jak energia twórcza czy wrażliwość moralna. Według włoskiej badaczki, tylko z wolności rodzi się zdyscyplinowanie, dzięki któremu człowiek sam potrafi siebie kontrolować i brać odpowiedzialność za swoje czyny.

Montessori w swojej metodzie wychowania dużą wagę przykładała do zapewniania dzieciom warunków wszechstronnego rozwoju. Kluczową rolę przypisywała tu dawaniu im swobody, wspieraniu indywidualnych zdolności i predyspozycji. Wprowadziła ona pojęcie „wychowania kosmicznego”, czyli takiego, które buduje w dzieciach odpowiedzialność za to, co je otacza oraz pomaga rozwijać ich charakter, inteligencję i ukrytą energię. Ważną rolę w życiu małych ludzi odgrywa m.in. kontakt z przyrodą i poczucie dbałości o nią.

Metoda Montessori już za czasów życia badaczki zyskiwała coraz większą popularność nie tylko we Włoszech, ale także w innych krajach Europy Zachodniej oraz Azji, Ameryki i Australii. Kolejne przedszkola i szkoły wprowadzały ją jako bazę dla swojego kształcenia. W Polsce pierwsze placówki powstały w dwudziestoleciu międzywojennym. W czasach współczesnych metoda Montessori stanowi podstawę wychowania w szeregu ośrodków przedszkolnych i szkolnych na całym świecie.